276 javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i u pripremi još 57

Jedan od glavnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je žurno raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stablinosti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Tako je do sada 276 jedinica lokalne samouprave objavilo i dobilo suglasnost za objavu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine veće od 66 tisuća ha. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u pripremi je jo 57 novih javnih natječaja.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obvezu Ministarstva poljoprivrede da preuzme raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalnih samouprava, ako iste ne raspišu natječaje sukladno rokovima propisanima Zakonom, osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga.

Ministarstvo poljoprivrede je nakon preuzimanja raspolaganja od pojedinih jedinica lokalnih samouprava raspisalo 2 natječaja za zakup, a do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 19 JLS-ova. U odnosu na zadnje izvješće objavljeno je 7 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 5 novih Odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje te je Ministarstvo poljoprivrede dalo prethodnu suglasnost na dvije odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Također je preuzeto raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području jedne jedinice lokalne samouprave.

 U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje sa jedinicama lokalnih samouprava. Također, Ministarstvo će na mjesečnoj razini na službenoj stranici izvještavati o napretku u raspolaganju zemljištem u vlasništvu države te činiti dostupnijima odgovore na otvorena pitanja i dodatna pojašnjenja cjelokupnoj javnosti.

Više informacija o navedenoj temi možete pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u !
Loading...