AGRODAT

AGRODAT – Utjecaj digitalizacije na jačanje položaja žena i mladih u poljoprivredi

IPS je zaprimio odluku o odobrenju projekta AGRODAT koji je prijavljen na Poziv za provedbu akcijskog plana NRM-a za 2022. godinu u segmentu istraživanja/analize/studije.

Cilj projekta „AGRODAT – Utjecaj digitalizacije na položaj žena i mladih u poljoprivredi“ je detaljno istražiti različite segmente poljoprivrede koji su od velikog značaja za stvaranje konkurentnog i održivog poljoprivrednog sektora, a odnose se na implementaciju inovacija i digitalizacije u poljoprivredi te poticanje uključivanja mladih i žena u poljoprivredne djelatnosti i pokretanje vlastitog poslovanja. U provođenju aktivnosti sudjelovat će stručnjaci iz područja relevantnih za tematiku i problematiku samog istraživanja.

Istraživanje će se provesti kroz 6 aktivnosti:

  1. analiza razvoja digitalizacije i primjene digitalnih alata u poljoprivredi,
  2. analiza trenutne zastupljenosti žena i mladih u poljoprivrednoj strukturi HR i EU, te priprema smjernica za kvalitetnije uključenje ovih ciljnih skupina u poljoprivrednu strukturu HR,
  3. analiza ključnih elemenata financijske pismenosti u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava,
  4. analiza strategija komunikacije s poljoprivrednicima s ciljem unaprjeđenja prijenosa znanja i implementacije digitalnih alata,
  5. promocija projekta i projektnih rezultata,
  6. priprema promotivnih materijala.

Rezultat istraživanja bit će izrađena studija s detaljnim podacima i rezultatima provedenih analiza koja će biti od velike važnosti za informiranje i educiranje poljoprivrednika o važnosti digitalizacije i uvođenja digitalnih alata i inovacija u svakodnevno poslovanje.

SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ: EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA
Mjera Tehnička pomoć – Podmjera 20.2.
Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom“
Loading...