Agrodox

Agrodox je aplikacija koja omogućuje svakom poljoprivredniku digitalizaciju svoje farme na jednostavan i besplatan način, tako što mu omogućuje upravljanje svim bitnim aktivnostima na farmi, praćenje financijske situacije, korištenje seta alata koji će mu olakšati razne izračune kao što su pretvorba jedinica, raspored i broj sadnica, a omogućuje mu i unos i praćenje agrometeorološke prognoze na više lokacija. Aplikacija je prilagođena jednostavnom korištenju i unosu podataka, a korisnik može jednostavno dodati svoja polja i za njih unijeti različite aktivnosti kao što su obrada tla, gnojidba, sjetva, žetva i slično, čime se evidencija o radu vodi na jednom mjestu te mu se omogućava uvid u financijski aspekt tih aktivnosti. Korisnik naposljetku može jednostavno dobiti izvještaj o svim obavljenim radovima samo jednim klikom. Uz navedeno, Agrodox nudi mogućnost rješavanja interaktivnih edukativnih kvizova koji mogu unaprijediti poljoprivrednu praksu.

Zemlje: Hrvatska

Osnivači: Interim d.o.o.

Web stranica: Pročitaj više
Loading...