Objavljen je natječaj za tip operacije 4.2.2 -Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.
Prihvatljivi korisnici:
a)      fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
b)     fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi:
70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)
Visina javne potpore:
Najniža visina javne potpore: 15.000 EUR
Najviša visina javne potpore:
a)     Do 1.000.000 EUR
b)     Do 200.000 EUR za:
–        Korisnike početnike
–        Korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od 200.000 EUR,
–        Korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga
Korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti  veća u slučaju kada zatraže potporu  veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.
Rok prijave:
06.02.2023 – 04.05.2023.
Sustainable energy campaign tree light bulb media remix
Više informacija o natječaju možete pročitati na sljedećoj poveznici:
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-2-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-4/
Ukoliko razmišljate o prijavi na EU natječaje i želite provjeriti jeste li prihvatljivi korisnik za prijavu projekata, predlažemo da ispunite naš Upitnik procjene prijave projekata na EU natječaje na sljedećoj poveznici:
https://ips-konzalting.surveysparrow.com/s/Procjena-prijave-projekata-na-agro-EU-natjeaje/tt-6e70ac?fbclid=IwAR1UeVYhumMFpiQx4my1I0__SQxPNdNtFCysIHwWZQJyVpWnc5_apPQJ5Yk
Loading...