Objavljen je natječaj za tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivednim proizvodima

Cilj natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Rok prijave: 6.2.2023. – 4.5.2023.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 26.544.561,68 EUR
Prihvatljivi korisnici:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijetkla, uključujući početnike
b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija
d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
Visina javne potpore:
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a)      do 2.000.000 EUR
b)     do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa pd 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu
.
Više informacija o natječaju možete doznati na sljedećoj poveznici:
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-3/
Ukoliko razmišljate o prijavi na EU natječaje i želite provjeriti jeste li prihvatljivi korisnik za prijavu projekata, predlažemo da ispunite naš Upitnik procjene prijave projekata na EU natječaje na sljedećoj poveznici:
https://ips-konzalting.surveysparrow.com/s/Procjena-prijave-projekata-na-agro-EU-natjeaje/tt-6e70ac?fbclid=IwAR1UeVYhumMFpiQx4my1I0__SQxPNdNtFCysIHwWZQJyVpWnc5_apPQJ5Yk
Loading...