Bio-gnojiva kao temelj profitabilne poljoprivrede budućnosti

Klimatske promjene, porast stanovništva, ograničeni prirodni resursi, te degradacija zemljišta predstavljaju izazove za koje je potrebna hitna intervencija. Postoji niz globalnih i regionalnih mjera za ublažavanje rizika u poljoprivrednoj proizvodnji, no stvaranje održivog kružnog gospodarstva jedan je od sveobuhvatnih pristupa koji se spominju u svim mjerama. Recikliranje i ponovna uporaba sirovina i proizvoda jedno je od vodećih načela kružnog gospodarstva, a osim na plastični otpad, cilj je orijentirati se i na druge vrste otpadnih resursa, poput biomase i organskih tvari.

Europska Komisija (EC) je u sklopu „Farm to Fork“ strategije, kao jedan od ciljeva zacrtala smanjenje gubitka nutrijenata za 50 % do 2030. godine, uz preduvjet da to neće imati negativan utjecaj na plodnost tla. Tim ciljem se očekuje smanjenje korištenja gnojiva za 20 % što zahtjeva povećanje oporabe i iskorištavanja nusproizvoda iz različitih industrija. Premda se poljoprivredni otpad može koristiti kao sirovina za proizvodnju biogoriva, stočne hrane, te biokemijskih proizvoda, jedna od primarnih upotreba bi trebala biti proizvodnja bio-gnojiva.

Što su bio-gnojiva?

Bio-gnojiva su gnojiva koja mogu biti proizvedena iz različitih vrsta nusproizvoda poput: stajnjaka i biljnih ostataka biljne proizvodnje, ostataka hrane, mulja iz pročišćivača voda, nusproizvoda akvakulture i ribarske industrije te mnogih drugih. Takva gnojiva mogu se proizvoditi uz pomoć cijelog niza tehnologija, no glavni princip se bazira na pretvorbi nusproizvoda u proizvod koji je stabilan i može se zatim koristiti kao gnojivo. Tehnologije koje se u tom procesu koriste mogu uključivati mehaničke, termičke, termo-kemijske, kemijske i/ili biološke tretmane nakon čega dolazi do izmjene svojstava proizvoda zbog promjene u koncentraciji i omjeru nutrijenata u odnosu na netretiranu sirovinu (link).

Europska poljoprivreda tradicionalno je vođena uvozom gnojidbenih proizvoda te još uvijek uvelike ovisi o kemijskim gnojivima. Bitno je spomenuti kako prekomjerna uporaba mineralnih gnojiva dovodi do ispiranja nutrijenata što osiromašuje plodnost tla i zagađuje vodene resurse. S druge strane, primjena bio-gnojiva pozitivno utječe na plodnost i bioraznolikost tla, smanjuje količinu otpada te pomaže u segmentu recikliranja nutrijenata (link).

Neke od prednosti bio-gnojiva:

Gnojiva na biološkoj osnovi mogu pomoći u ublažavanju ključnih izazova povezanih s tradicionalnim gnojivima.
Osim očitog doprinosa održivosti, organska gnojiva mogu prevladati rizike povezane sa smanjenjem učinkovitosti upravljanja ishranom tla kroz prirodne procese.
Osim očitog doprinosa održivosti, organska gnojiva mogu prevladati rizike povezane sa smanjenjem učinkovitosti upravljanja ishranom tla kroz prirodne procese.
Shema oporabe i recikliranja nutrijenata iz organskog otpada iz različitih industrija (link)
Shema oporabe i recikliranja nutrijenata iz organskog otpada iz različitih industrija (link)

Veliki broj EU projekata orijentiran je k proizvodnji organskih gnojiva, a jedan od njih je i SEA2LAND.

SEA2LAND je inovacijski projekt financiran od strane Obzor 2020 programskog okvira, koji ima za cilj pružiti održiva rješenja koja će pomoći u prevladavanju izazova povezanih s proizvodnjom hrane, klimatskim promjenama i ponovnom uporabom otpada korištenjem postojećih tokova organskih otpada. Nadalje, projekt će raditi na poboljšanju i prilagodbi tehnologija za recikliranje hranjivih tvari koje se koriste u proizvodnji bio-gnojiva iz ribljeg otpada.

SEA2LAND projekt će rezultirati implementacijom 9 perspektivnih tehnologija, kao i radom 7 pilot postrojenja na 6 reprezentativnih područja gdje je prisutna ribarska industrija. Pritom će se tehnologije koristiti za obradu različitih sirovina iz ribarske industrije i akvakulture. Obradom nusproizvoda proizvest će se više različitih bio-gnojiva specifičnih za lokalna područja postrojenja.

Loading...