Potencijal primjene digestata u poljoprivredi

Digestat je visokovrijedno organsko gnojivo dobiveno iz stajskog gnoja, ostataka poljoprivrednih sirovina i organskog otpada procesom anaerobne digestije. Njegova primjena postaje sve značajnija uslijed potrebe za smanjenjem masovne upotrebe mineralnih gnojiva. U ovoj...
Loading...