Digestat je visokovrijedno organsko gnojivo dobiveno iz stajskog gnoja, ostataka poljoprivrednih sirovina i organskog otpada procesom anaerobne digestije. Njegova primjena postaje sve značajnija uslijed potrebe za smanjenjem masovne upotrebe mineralnih gnojiva. U ovoj su brošuri opisani primjeri inovativne prakse primjene digestata u poljoprivredi.

Loading...