AGRODAT

AGRODAT

AGRODAT – Utjecaj digitalizacije na jačanje položaja žena i mladih u poljoprivredi IPS je zaprimio odluku o odobrenju projekta AGRODAT koji je prijavljen na Poziv za provedbu akcijskog plana NRM-a za 2022. godinu u segmentu istraživanja/analize/studije. Cilj...
CAPTIVATE projekt

CAPTIVATE projekt

Captivate Projekt CAPTIVATE nastoji upoznati poljoprivrednike s uvjetima, eko-shemama i propisima iz područja ruralnog razvoja te ih potaknuti na primjenu mjera koje za cilj imaju zaštitu okoliša i smanjenje negativnog utjecaja na klimu. Glavni cilj CAPTIVATE projekta...
Projekt SEA2LAND

Projekt SEA2LAND

Projekt SEA2LAND ima za cilj pružiti rješenja koja će pomoći u prevladavanju izazova povezanih s proizvodnjom hrane, klimatskim promjenama i ponovnom uporabom otpada korištenjem postojećih tokova organskih otpada. U tu će svrhu projekt SEA2LAND raditi na poboljšanju i...
Projekt FERTIMANURE

Projekt FERTIMANURE

Projekt FERTIMANURE nastoji kreirati inovativni model kružnog gospodarstva kojim bi se podržao ruralni razvoj u poljoprivrednom sektoru kroz stvaranje sinergija i umrežavanje poljoprivrednika i drugih agro-industrijskih sektora. Glavni cilj projekta FERTIMANURE je...
Projekt NUTRI2CYCLE

Projekt NUTRI2CYCLE

Nutri2Cycle projekt će osigurati važna dostignuća za održivo i učinkovito upravljanje prirodnim resursima. Europsku poljoprivrednu proizvodnju još uvijek karakteriziraju visoki ukupni doprinos emisijama stakleničkih plinova te neučinkovitom oporavku ugljika i ponovnoj...
Projekt FAIRshare

Projekt FAIRshare

FAIRshare je projekt u sklopu programa EU Obzor 2020, čiji je sveobuhvatni cilj osigurati da poljoprivredni savjetnici i njihove organizacije učinkovito koriste digitalne alate i usluge za potporu produktivnijoj i održivoj poljoprivredi, a projekt objedinjuje mnoštvo...
Loading...