Kako stvoriti poljoprivredni proizvod dodane vrijednosti

Oni poduzetnici koji žele uspjeti u svom poslovanju moraju ulagati u inovacije, pa tako i poljoprivrednici. Od velike je važnosti za uspješno poslovanje razmišljati unaprijed i razvijati nove pristupe koji će biti zanimljivi krajnjim korisnicima.

Inovativnom poljoprivredom mogu se povećati izlazni rezultati, razviti novi i poboljšani proizvodi te iskoristiti novi tokovi prihoda. Inovacija u poljoprivredi vrlo je bitna jer daje mogućnost rješavanja brojnih poslovnih izazova, kao što su globalizacija i gospodarska kriza, te ekoloških izazova poput održivog rasta i očuvanja bioraznolikosti.

Kod pristupa inovativnoj poljoprivredi, poljoprivredni resursi postaju sekundarni, dok primarni postaju poljoprivrednici kao poduzetni nositelji poljoprivredne aktivnosti. Kako profitabilno proizvesti konkurentan proizvod dodatne vrijednosti glavni je izazov koji se nameće poduzetnicima/poljoprivrednicima.

Mnogo je prilika, a još više potencijala da se inovacije implementiraju u poljoprivrednu proizvodnju. Od velike je važnosti identificirati vidljive, konkurentne i održive poslovne prilike.

Nove prilike za poljoprivrednike

Povodom toga, u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. godine predstavljena je Intervencija 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda. Potpora u sklopu ove intervencije omogućiti će stvaranje dodane vrijednosti primarnim poljoprivrednim proizvodima, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost.

Što je dodana vrijednost proizvoda?

Stvaranje dodane vrijednosti proizvoda je proces u kojem se postojeći proizvodi i usluge iz postojećeg stanja mijenjaju u oblik koji kupci više cijene i za koji su spremni platiti veću cijenu. Rezultat tog procesa povećava dohodak i čini poljoprivrednu proizvodnju isplativijom.

Primjerice, vrijednost poljoprivrednih proizvoda može se povećati čišćenjem, pakiranjem, preradom, distribucijom, sušenjem, dimljenjem, ručnom ili tradicionalnom izradom, označavanjem proizvoda, itd.

Isto tako, u današnje se vrijeme sve više pažnje posvećuje utjecaju hrane na zdravlje i proizvodnju funkcionalne hrane. Kako postoji mogućnosti dodavanja specijalnih sastojaka (antioksidansa) u prehrambene proizvode, tako postoji i mogućnosti izbacivanja određenih sastojaka (gluten, laktoza, konzervansi itd.) koji nepovoljno djeluju na određene skupine ljudi. Obje mogućnosti mogu biti jedan od načina kako stvoriti dodanu vrijednost poljoprivrednih proizvoda.

Stvaranje i očuvanje dodane vrijednosti proizvoda

Proizvod koji je na određen način poseban rezultira prepoznatljivošću poljoprivrednog gospodarstva koje ga ima u ponudi te nudi mogućnosti otvaranja novih tržišta. Međutim, transformacija poslovanja u cilju postizanja dodane vrijednosti sa sobom nosi i određene rizike. Kako bi se rizici smanjili na minimum potrebno je biti upoznat sa strategijama za stvaranje i očuvanje dodane vrijednosti proizvoda.

Strategija stvaranja vrijednosti fokusirana je na proizvode ili usluge koji su jedinstveni te najčešće uključuje određeno obilježje kvalitete (certifikat ekološkog proizvoda, oznaku zemljopisne regije i sl.). Stvaranje vrijednosti može predstavljati veći proizvodni rizik od očuvanja vrijednosti. Potrebno je učenje novih proizvodnih i marketinških vještina, vođenje računa o označavanju i sigurnosti hrane te drugim propisima.

Kod predstavljanja proizvoda bitno je na razumljiv i zanimljiv način ispričati priču o proizvodu, krenuvši od toga  kako se proizvod razvijao, tko je i zašto došao na ideju o promjeni, zatim koliko je trajao cijeli proces transformacije te koji su segmenti bili uključeni u kreiranje novog proizvoda (sirovine i njihovo podrijetlo, posebna znanja, recepti i sastojci te njihovog djelovanje na zdravlje i kvalitetu života potrošača).

S druge strane, očuvanje dodane vrijednosti proizvoda znači sačuvati dio dodane vrijednosti preradom proizvoda ili izravnim marketingom. Prodajom prerađenog proizvoda postiže se znatno viša prodajna cijena u odnosu na prodaju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje. No, sam proces prerade ne može biti jamstvo uspjeha proizvoda na tržištu. Izravnim marketingom treba istaknuti svoj proizvod među ostalim konkurentnim proizvodima. Na onome tko plasira proizvod je odluka na čemu će bazirati prepoznatljivost (specifičnost okusa/pakiranja, korištenje tradicionalnih obiteljskih recepata itd.)

Analiza tržišta

Za definiranje dodane vrijednosti proizvoda nužno je poznavanje tržišta i ciljanih kupaca.

Kako bismo pobliže opisali ciljane kupce, potrebno je odgovoriti na sljedeća pitanja:

  • Što motivira ciljnu skupinu?
  • Što im je važno kod proizvoda?
  • Zbog čega im se određeni proizvod sviđa?
  • Na što obraćaju pozornost pri odabiru proizvoda?
  • Koji su im kriteriji za odabir određenog proizvoda?

Nadalje, izrada poslovnog plana omogućuje projekciju poslovanja, a sastoji se od tehnološkog, organizacijskog, marketinškog i financijskog dijela plana. Također je preporučljivo napraviti analizu osjetljivosti te financijsku projekciju za prvih otprilike pet godina poslovanja.

Smatra se da je najbolji način za prikazivanje mogućnosti koje su poljoprivrednicima na rapolaganju pri stvaranju dodane vrijednosti proizvoda, a samim time i povećanja dobiti, analiza lanca vrijednosti. Prema analizi, vrijednost je iznos koji su kupci spremni platiti za određeni proizvod. Analiza prikazuje sve faze od sirovine i primarne proizvodnje, mogućih dorada i prerada do konačnog proizvoda.

Poduzetništvo u poljoprivredi zasniva se na razvoju novih proizvoda zasnovanih na drugačijim tehnologijama i tehničkim rješenjima, stvaranju novih potrošača te na širenju tržišta. Unatoč izazovima koje donose globalizacija i gospodarska kriza, postoji mogućnost da se u toj situaciji stvore nove poslovne prilike. Nužno je da poljoprivrednici počnu prihvaćati promjene koje vrijeme nosi te iz njih izvuku maksimalnu korist za svoje poljoprivredno gospodarstvo. Poduzetništvo i inovativnost u poslovanju mogu doprinijeti otvaranju novih tržišta i pronalaženju prave tržišne niše.

Ukoliko razmišljate o prijavi na natječaje,  IPS konzalting Vam može pomoći kod pripreme projekta i projektne dokumentacije. Obratite nam se s povjerenjem putem e-mail adrese info@ips-konzalting.hr ili telefonskim putem (+385 99 370 5757).
Za više poljoprivrednih tema, posjetite našu web stranicu:
 https://e-opg.eu/
Loading...