Donesen Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030.

Nacionalni plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 31. kolovoza 2023. godine.

Cilj hrvatskog ekološkog sektora je postići što bolje rezultate s obzirom na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola, kao i doprinijeti zajedničkom europskom cilju od 25 % ekoloških poljoprivrednih površina do 2030. godine.

Nacionalni akcijski plan za sektor ekološke poljoprivrede dopunjuje aktivnosti koje su predviđene Strateškim planom u područjima na koja se Strateški plan direktno ne odnosi, a usko je vezan za sektor ekološke poljoprivrede.

Nacionalni akcijski plan predviđa provedbu 40 mjera koje su podijeljene u sedam grupa s obzirom na područje djelovanja:

  1. Prijenos znanja
  2. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda
  3. Ekološki sjemenski i sadni materijal
  4. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda
  5. Potražnja ekoloških proizvoda
  6. Istraživanje i razvoj novih tehnologija
  7. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Temeljni cilj mjera je osvijestiti potrebu te što više proizvođača uključiti u lanac ekološke poljoprivrede.

Za provedbu plana osiguran je ukupan iznos od 77,06 milijuna eura.

Više informacija o Nacionalnom akcijskom planu možete pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede!
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...