Dostupne državne potpore za obnovu proizvodnje u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu u sklopu Mjere 1. Potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva. Cilj ove mjere je pomoći primarnim proizvođačima u ovim sektorima, te se očekuje povećanje proizvodnje mlijeka za 20% kod kravljeg mlijeka i 30% kod ovčjeg i kozjeg.

Zahtjev se može podnijeti od 1. svibnja do 31. svibnja 2024. godine.

Tko se može prijaviti

Za potporu se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća koja isporučuju mlijeko u odobreni objekt ili su registrirani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. Isto tako, moraju biti registrirani u Registru objekata (farmi) i imati upisane životinje u Jedinstvenom registru držanih životinja (JRDŽ) te na dan 31. prosinca 2023. godine moraju imati barem 1 uvjetno grlo (1 krava, 0.1 ovca/koza).

Iznos potpore

Potpora se dodijeljuje za pokriće 75% troškova nastalih prilikom povećanja standardnog prinosa potencijala za proizvodnju mlijeka na gospodarstvu. Maksimalni iznos potpore ovisi o standardnom prinosu potencijala za proizvodnju mlijeka na gospodarstvu u 2023. godini.

Maksimalni iznos potpore za poljoprivredno gospodarstvo u okviru Mjere 1. se izračunava po sljedećoj pojednostavljenoj formuli:

Maksimalni iznos (u eurima) = (Ciljani prinos – Trenutni prinos) x 0,75

gdje je:

  • Ciljani standardni prinos poljoprivrednog gospodarstva na dan 31. prosinca 2023. godine uvećan za:
    • 20% za sektor proizvodnje kravljeg mlijeka
    • 30% za sektor proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka
  • Standardni prinos poljoprivrednog gospodarstva na dan 31. prosinca 2023. godine
  • 0,75: Koeficijent potpore (75%)

Najviši iznos potpore koji se može ostvariti je do 80.000,00 eura u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka te 20.000,00 eura u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka.

Kako se prijaviti

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET sustava. Nakon toga, korisnik je dužan ispuniti i ovjeriti Izjavu koju dostavlja osobno ili preporučenom poštom na adresu Agencije. Potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Više informacija pronađite na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Za savjetovanje, pripremu projekta i prijavu na natječaje za poljoprivrednike javite nam se na kontakt@e-opg.eu
Loading...