Otvoreno je e-savjetovanje za Prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu

Putem portala e-Savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu. Njime se propisuje provedba intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja i proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., IAKS mjera ruralnog razvoja i mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu.

Kampanja zaprimanja jedinstvenih zahtjeva započinje 1. veljače i traje do 15. svibnja 2024. godine, a podnošenje Jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve trajat će do 9. lipnja 2024. godine.

Važne izmjene u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. u odnosu na 2023. godinu odnose se na:

  • Intervenciju 70.06. Dobrobit životinja, operaciju Dobrobit životinja u peradarstvu, gdje su uvedene izmjene kod područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja za ispunjavanje zahtjeva Smanjena gustoća naseljenosti. Do sada je za ispunjavanje zahtjeva Smanjena gustoća naseljenosti bila propisana obveza osigurati određenu gustoću naseljenosti po m2 na nivou godišnjeg prosjeka, a od 2024. godine obveza je ispuniti zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti u bilo kojem trenutku tijekom godine.
  • Operaciju 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK). Zbog zaštite pčela u nasadima agruma, klopke je potrebno postaviti nakon cvatnje koja završava krajem svibnja, produljen je krajnji datum postavljanja klopki za štetnike agruma sa 15. travnja na 1. lipnja.
  • Operaciju 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka (EV). Jasnije je propisano da se minimalno jedna nastamba za solitarne pčele mora postaviti i  na ARKOD parceli površine manje od 1 ha.

Također, izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. RH  poslane su na odobrenje u Europsku komisiju. Nakon odobrenja Europske komisije iste će se objaviti u izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu.

Prijedlog izmjena koje su poslane Europskoj komisiji na odobrenje unesen je u vidljivim promjenama u dokumentu pod nazivom „Prijedlog Pravilnika s izmjenama SP ZPP poslanim EK na odobrenje“, kojeg možete naći na poveznici.

Više informacija o navedenoj temi možete pronaći na stranicama Ruralnog razvoja.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...