ZPP

Što je Zajednička poljoprivredna politika (ZPP)?

Zajednička poljoprivredna politika Europske unije (ZPP) je politika svih zemalja članica kojom se upravlja na europskoj razini te se financira sredstvima iz proračuna Europske unije. ZPP predstavlja skup mjera i programa subvencioniranja poljoprivrede s ciljem osiguravanja prihvatljivih cijena i kvalitete poljoprivrednih proizvoda, zadovoljavajućeg dohotka poljoprivrednika i očuvanja ruralnih sredina (link).
Financiranje ZPP-a vrši se iz dvaju fondova EU-a:

  • Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP)
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Iz EFJP-a se financiraju izravne potpore i tržišne mjere (prvi stup), dok se iz EPFRR-a financira ruralni razvoj (drugi stup).

Prvi i drugi stup ZPP-a

Prvi stup Zajedničke poljoprivredne politike odnosi se na izravna plaćanja čiji je cilj osigurati poljoprivrednim proizvođačima stabilan dohodak. Prvi stup osigurava izravnu financijsku pomoć poljoprivrednicima u zemljama članicama i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta.

Drugi stup je usmjeren na ostvarivanje ciljeva i unaprjeđenje ruralnih sredina.

Ciljevi ZPP-a

Glavni ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike su:

  • pružanje potpore poljoprivrednicima i poboljšanje poljoprivredne produktivnosti
  • zaštita prava poljoprivrednika iz Europske unije na odgovarajuću zaradu
  • doprinos borbi protiv klimatskih promjena i održivom upravljanju prirodnim resursima
  • očuvanje ruralnih područja i krajolika diljem EU-a
  • održavanje dinamičnosti ruralnog gospodarstva promicanjem zapošljavanja u poljoprivredi, poljoprivredno-prehrambenim industrijama i povezanim sektorima

Novo programsko razdoblje ZPP-a

Reforma ZPP-a s provođenjem bi trebala početi 1. siječnja 2023. godine, a naglasak nove Zajedničke poljoprivredne politike EU više će biti usmjeren na rezultate i djelotvornost mjera, nego na sukladnost i pravila te će se općenito nastojati osigurati fleksibilniji sustav, manje administrativnog opterećenja te modernizacija i pojednostavnjenje načina na koji ZPP funkcionira.
U Hrvatskoj je 27. prosinca 2021. godine predstavljen Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027. Hrvatskoj će u okviru poljoprivrednih fondova u razdoblju 2021.-2027. biti na raspolaganju financijska sredstva Europske unije od kojih veći dio sredstava dolazi iz Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), a dio iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) koji čini odvojeni izvor financiranja.
Strateški plan ZPP-a obuhvaća
• mjere I. stupa – izravna plaćanja, sektorske mjere, vinska omotnica, pčelarstvo
• mjere II. stupa – mjere ruralnog razvoja
Hrvatskim je poljoprivrednicima osigurano ukupno 3,6 milijardi EUR, pri čemu se 1,87 milijardi EUR odnosi na izravna plaćanja, 1,67 milijardi EUR za mjere ruralnog razvoja, 52 milijuna EUR za vinarstvo i 9,5 milijuna EUR za pčelarstvo.

Strateški ciljevi buduće Zajedničke poljoprivredne politike

Povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno – prehrambenog sektora

Jačanje održivosti i otpornosti poljoprivrede na klimatske promjene

Obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima

Poticanje inovacija u poljoprivredno – prehrambenom sektoru

Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da • objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet • objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da: • objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran • objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...