Digitalizacija poljoprivrede

Zbog rastuće svjetske populacije, nedostatne proizvodnje hrane, nedovoljne količine i skupih proizvodnih resursa te nedostatka obradivih površina, nameće se potreba za pronalaženjem načina za suočavanje s navedenim globalnim problemima. Digitalizacija i upravljanje proizvodnim procesima uz pomoć moderne tehnologije imaju sve veću važnost u poljoprivrednom sektoru, a inovacije su postale nužne kako bi se osigurala održiva, zdrava, sigurna i transparentna proizvodnja hrane.

Digitalizacija u sklopu Strateškog plana ZPP-a

Strategija digitalizacije počiva na rezultatima DESIRA projekta, a u koji su uključeni i stručnjaci iz Hrvatske.

DESIRA

DESIRA (Digitizacija: ekonomski i socijalni utjecaji na ruralna područja) četverogodišnji je projekt financiran kroz program za istraživanje i inovacije Europske unije Horizon 2020, a koordinira ga Sveučilište u Pisi, Italija. Cilj projekta je poboljšati sposobnost društva i političkih tijela da odgovore na izazove koje digitalizacija stvara za poljoprivredu, šumarstvo i ruralna područja. Projekt nastoji izgraditi znanje i metodološku bazu koja olakšava procjenu prošlih, sadašnjih i budućih društvenoekonomskih učinaka inovacija povezanih s ICT-om. Okuplja niz partnera iz 25 organizacija kao što su istraživački instituti, nevladine organizacije te mala i srednja poduzeća. (desira_za_web2022.pdf (savjetodavna.hr)).

Projekt je identificirao glavne pokretače i izradio plan za poticanje održive digitalizacije i ključnih područja ruralnog razvoja.

Nacionalni plan za digitalnu transformaciju gospodarstva 2021. – 2027. bit će strateški akt koji podupire cjelokupnu provedbu digitalnih mjera u okviru Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2021. – 2030., a očekuje se da će biti završen do sredine 2022.

Također, u pripremi su i dokumenti Strategija pametne specijalizacije 2021.-2029. te Nacionalni plan razvoja umjetne inteligencije s ciljem podrške hrvatskim poduzećima u globalnim lancima vrijednosti kroz razvoj digitalnih poslovnih modela i digitalnih vještina kako bi svoje organizacijske strukture prilagodile novim globalnim izazovima.

U sklopu Strateškog plana ZPP-a predviđene su investicije u inovativna rješenja i digitalizaciju na razini poljoprivrednih gospodarstava.

Mjere ruralnog razvoja
Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da • objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet • objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da: • objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran • objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...