Mladi poljoprivrednici

Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao njegov nositelj.
Kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine te prijelazno razdoblje 2021. i 2022. godina potpora mladim poljoprivrednicima moguća je kroz sljedeće mjere:

 • Mjera 6 Potpora za mlade poljoprivrednike, podmjera 6.1 Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima, tip operacije 6.1.1.
 • Mjera 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Broj mladih koji preuzimaju poljoprivredna gospodarstva svakodnevno raste te je nužno taj trend i zadržati. S obzirom na depopulaciju ruralnih područja te relativno male površine poljoprivrednih gospodarstava, cilj intervencija u okviru ZPP Strateškog plana za razdoblje 2023.-2027. je zadržati mlade u ruralnim područjima. Europska unija će u novom programskom razdoblju ZPP-a posebnu pažnju posvetiti mladim poljoprivrednicima te je stoga donijela niz posebnih mjera koje služe kao potpore specifično za mlade poljoprivrednike.

Potpora za mlade poljoprivrednike u Strateškom planu za razdoblje 2023.-2027. osigurana je iz oba stupa poljoprivredne politike, u okviru izravnih plaćanja kao dodatna potpora dohotku po poljoprivrednoj površini te u okviru ruralnih intervencija (više pročitajte ovdje).

Izravna plaćanja

 • Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike
  • uključivanje mladih u sektor poljoprivrede radi generacijske obnove i ostvarenja boljih gospodarskih rezultata
  • godišnja financijska sredstva u iznosu od 7.488.342 EUR

Ruralni razvoj

 • Uspostava mladih poljoprivrednika
  • 76.470.588,25 EUR-a ukupnih javnih sredstava
  • uključivanje mladih u sektor poljoprivrede
 • Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Financijski instrumenti

 • Zajmovi/krediti
 • Jamstva

Kupnja poljoprivrednog zemljišta za mlade poljoprivrednike bez ograničenja (u smislu udjela cijene zemljišta u ukupno prihvatljivim rashodima) kroz zajmove/kredite.

Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da • objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet • objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da: • objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran • objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...