Korak po korak do projekta

Kako pripremiti projekt?

Ulaskom u Europsku Uniju, hrvatskim poljoprivrednicima otvorile su se brojne mogućnosti sudjelovanja u europskim projektima. Jedan od najznačajnijih programa za potpore u poljoprivrednom sektoru su Mjere ruralnog razvoja koje nude mogućnosti ulaganja u modernizaciju proizvodnje kao i povećanje produktivnosti rada.

Željeli biste prijaviti projekt, ali još niste sigurni u proces pripreme projektne dokumentacije?

Pogledajte grafikon faza pripreme i provedbe projekata:

01

PROJEKTNA IDEJA

što se projektom želi postići i na koji način, ključan element projekta

01

PROJEKTNA IDEJA

što se projektom želi postići i na koji način, ključan element projekta

Svaki početak projekta kreće s idejom. Kako bismo razvili kvalitetnu projektnu ideju trebamo si postaviti konkretna pitanja:

 • Što se projektom želi postići i na koji način? Koji je viši cilj vašeg projekta?
 • Kakve probleme projekt rješava?
 • Koja je ciljana skupina i koji su to krajnji korisnici?
 • Koje aktivnosti trebamo poduzeti kako bismo ostvarili cilj?
 • Koliki su okvirni troškovi projekta?

U ovoj fazi nisu poznati svi projektni parametri te je stoga nakon osnovne idejne razrade moguće projekt razvijati u različitim pravcima.

02

IDENTIFIKACIJA OPCIJA FINANCIRANJA

kako bi se utvrdilo na koji način projektna ideja može biti realizirana

02

IDENTIFIKACIJA OPCIJA FINANCIRANJA

kako bi se utvrdilo na koji način projektna ideja može biti realizirana

Nakon projektne ideje potrebno je razmotriti na koji način projekt može biti realiziran. Analizom natječaja moguće je identificirati optimalni izvor sredstava koja su potrebna za provedbu projekta.

Analiza i identifikacija natječaja mora uzeti u obzir više parametara:

 • NKD djelatnost
 • iskorištena dodijeljena bespovratna sredstva
 • ukupni troškovi planiranog projekta u odnosu na natječaje
 • troškovi planiranog projekta po elementima
 • željeni intenzitet i maksimalni iznos potpore

03

PROCJENA PROJEKTNE PRIJAVE

prihvatljivost projektne ideje i usklađenost s ciljevima natječaja

03

PROCJENA PROJEKTNE PRIJAVE

prihvatljivost projektne ideje i usklađenost s ciljevima natječaja

Kod procjene projektne prijave potrebno je osigurati usklađenost projektne ideje s ciljevima natječaja.

Prihvatljivost projekta ovisi o:

 • dužini poslovanja i veličini poduzeća prijavitelja
 • organizacijskoj strukturi prijavitelja
 • usklađenosti sa strateškim dokumentima
 • dosadašnjoj financijskoj stabilnosti
 • financijskom kapacitetu prijavitelja
 • financijskoj i komercijalnoj održivost projekta
 • ograničenju prijave (de minimis, regionalne potpore i sl.)
 • spremnosti projekta

04

PRIPREMA PROJEKTA

pravovremeni angažman ljudskih, financijskih i tehničkih resursa

04

PRIPREMA PROJEKTA

pravovremeni angažman ljudskih, financijskih i tehničkih resursa

Kod pripreme projekata potrebno je provjeriti možete li ishoditi dokumentaciju:

 • prijavni obrazac / poslovni plan
 • potvrde – porezna uprava, registracije i sl.
 • tehnička dokumentacija

Kako konzultanti mogu pomoći?

 1. izrada projektne dokumentacije i prijava
 2. vođenje projekta
 3. provedba projekta u skladu s pravilima izvještavanja EU
 4. priprema i provedba postupaka javne nabave

05

ODOBRAVANJE PROJEKTA

nakon procjene prihvatljivosti i administrativnih kontrola

05

ODOBRAVANJE PROJEKTA

nakon procjene prihvatljivosti i administrativnih kontrola

Odobravanje projekta dugotrajan je proces koji zahtjeva pozorno praćenje faza poput:

 • administrativne kontrole
 • procjene prihvatljivosti troškova i/ili aktivnosti
 • usklađenost hodograma aktivnosti

NE ZABORAVITE NA:

 • upite / dopune / obrazloženja unutar vremenskom okvira
 • dostavu dodatne dokumentacije
 • potpisivanje ugovora sukladno pravilima natječaja
 • direktnu odgovornost za provedbu projekta

06

PLAN PROVEDBE

usklađivanje zacrtanih projektnih aktivnosti i budžeta s odobrenim

06

PLAN PROVEDBE

usklađivanje zacrtanih projektnih aktivnosti i budžeta s odobrenim

Kod plana provedbe potrebno je odvojiti vrijeme za kvalitetnu razradu.

Potrebno je postaviti si pitanja poput:

 • Koje sve zadatke moramo napraviti?
 • Kako ćemo ostvariti te zadatke?
 • Koliko vremena nam je potrebno?
 • Tko će sve sudjelovati u provedbi? Kada? Na koji način?
 • Koliki nam je odobreni proračun?

07

ANALIZA PROJEKTNIH RIZIKA

identifikacija internih i eksternih rizika s ciljem uspješne realizacije

07

ANALIZA PROJEKTNIH RIZIKA

identifikacija internih i eksternih rizika s ciljem uspješne realizacije

Identifikacija rizika mora trajati koliko i sam projekt! Razlikujemo nekoliko vrsti rizika:

 • rizik dovršetka – da li će projekt biti završen u planiranom roku?
 • rizik troškova – da li će troškovi prerasti planirane?
 • rizik izvedbe – da li će projektni rezultati/oprema biti u skladu?

Uz navedene rizike postoje i interni rizici u koje spadaju: ljudski potencijali, tehnološki izvor, marketinški rizik, rizik kvalitete proizvoda, kulturološki rizik. Također, valja uzeti u obzir i eksterne rizike poput financijskih, političkih, rizika tržišta radne snage, pravnih, meteoroloških, tehnoloških, kulturoloških te konkurencijskih.

08

FINANCIJSKI OKVIR

transparentno i namjensko upravljanje te monitoring troškova

08

FINANCIJSKI OKVIR

transparentno i namjensko upravljanje te monitoring troškova

Transparentno i namjensko upravljanje dobivenim sredstvima preduvjet je prihvatljivosti troškova i uspjeha projekta (javna nabava)!

Financijsko upravljanje sastoji se od:

 • planiranja prihoda i troškova (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, PDV)
 • upravljanja projektnim sredstvima
 • upravljanja proračunom (promjene na tržištu)
 • analize procesa provedbe plaćanja (metoda plaćanja / nadoknade)

Potrebno je voditi računa o realnim rokovima i premošćivanju nedostatka raspoloživih sredstava!

09

IZVJEŠTAVANJE

kontinuirano tijekom provedbe, ali i nakon završetka projekta

09

IZVJEŠTAVANJE

kontinuirano tijekom provedbe, ali i nakon završetka projekta

Upute za prijavitelje specificiraju način, oblik i učestalost izvještavanja.
3 osnovne vrste izvješća:

 • izvješća o napretku (1 – ∞)
 • završno izvješće o provedbi projekta
 • izvješće nakon provedbe projekta

Uvijek treba imati na umu da financijska dokumentacija vezana uz projekt mora ostati dostupna za reviziju 5 – 7 godina po završetku projekta, odnosno 3 godine nakon završetka Operativnog programa.

10

VIDLJIVOST PROJEKTA

obaveza informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta

10

VIDLJIVOST PROJEKTA

obaveza informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta

Korisnici bespovratnih sredstava su obvezni provoditi mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti.

Zašto? Prezentacija ideje/ podizanje svijesti / podjela stečenih znanja!

Potrebno je definirati ciljnu skupinu:
• korisnici projektnih rezultata
• opća javnost
• mediji
• …

Potrebno je definirati komunikacijske alate:
• informativna ploča/ naljepnice
• web / FB
• konferencija/radionica
• publikacije

EU Kalkulator

Imate projektnu ideju i ne znate kako je realizirati? Pozivamo Vas da ispunite ovaj kratki upitnik i saznate koje su intervencije prihvatljive za vas potpuno besplatno! Kliknite ovdje.
Naš tim čine stručnjaci za pripremu i provedbu agro projekata.
IPS Konzalting savjetuje klijente o mogućnostima korištenja EU fondova, pomaže im u pripremi projektne i natječajne dokumentacije te tijekom provedbe projekta.
IPS tim ima visoku stopu uspješnosti u prijavi te 100 % stopu realizacije odobrenih projekata.

Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da
• objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet
• objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora

e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da:
• objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran
• objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...