Inovativna proizvodnja bio-gnojiva – primjer iz Nizozemske

Tijekom posljednja dva stoljeća svjetska populacija porasla je s jedne milijarde na današnjih 7,7 milijardi. Kako broj stanovnika raste, tako raste i potražnja za hranom, stoga poljoprivreda mora postati produktivnija i otpornija na klimatske promjene uz smanjenje otpada i ovisnosti o neobnovljivim izvorima.

Ukupna populacija domaće stoke u EU godišnje izluči oko 1400 Mt stajskog gnoja, a više od 90 % proizvedenog stajnjaka se vraća na poljoprivredna tla. Međutim, način na koji se to provodi nije najučinkovitiji. Kako stoka ne može probaviti 100 % onoga što pojede, znatna količina hranjivih tvari i energije završi u stajnjaku. Stoga, njegovom daljnjom preradom u anaerobnim digestorima stvara se metan koji se zatim može koristiti kao izvor energije. Uz metan, čvrsta frakcija (digestat) koja je ostala nakon fermentacije također se može koristiti za ekstrakciju vrijednih hranjivih tvari u obliku gnojiva. Gnojidba je agrotehnički zahvat neophodan za postizanje visokih i stabilnih prinosa, no potrebno ju je provoditi na adekvatan način.

Na farmi Arjana Prinsena u regiji Achterhoek u Nizozemskoj razvijen je inovativan sustav proizvodnje gnojiva koji se pokazao kao uspješan poslovni model.

Slika 1. Lokacija Nizozemskog pilota
Slika 1. Lokacija Nizozemskog pilota

Na farmi se proizvede 5 vrsta organskih gnojiva, a sam proces započinje prikupljanjem goveđe gnojnice te punjenjem digestora svakih 140 minuta pumpanjem. Ostaci, poput listova repe, stočne hrane ili trave, miješaju se u zasebnom spremniku za biološko zakiseljavanje zajedno s malo digestata. Zakiseljeni i fermentirani nusproizvod pumpa se u digestor kako bi se povećala proizvodnja bioplina.

Digestat teče u međuspremnik sa skladišnim kapacitetom od 0,4 m3 u kojem dolazi do njegova razdvajanja na krutu i tekuću frakciju. Čvrsta frakcija bogata je vlaknima te predstavlja kvalitetan poboljšivač tla. Sav ili dio viška P u čvrstoj frakciji prodaje se izravno s farme.

Tekuća frakcija pumpa se u spremnik s volumenom od 17 m3 gdje se pH otopine može povisiti prije nego što dođe do razdvajanja. Podizanjem pH vrijednosti, količina topljivog P koja se taloži će se povećati. Istaloženi P odvojit će se taloženjem i sakupiti na dnu taložnika u obliku konusa. Amonijak u odvojenoj tekućoj frakciji odvojit će N kao koncentriranu otopinu amonijevog sulfata ili nitrata, što također dovodi do stvaranja zaostalog tekućeg K gnojiva.

Osnovni eksperimentalni postav bit će poboljšan s drugom jedinicom za povećanje količine topljivog minerala P u digestatu. Zakiseljeni nusproizvod se odvaja na krutu i tekuću frakciju. Krutine se dodaju u digestor, a zakiseljena tekuća frakcija dovodi se u spremnik za ispuštanje P. Drugi digestor odvaja digestat u čvrstu frakciju s visokim sadržajem P te u tekuću frakciju. Kruta frakcija digestata također se dovodi u spremnik za ispuštanje P. U principu, sva tekuća frakcija izdvojenog digestata vraća se u digestor.

Slika 2. Shema Nizozemskog pilota
Slika 2. Shema Nizozemskog pilota

Ovaj inovativni pilot dio je FERTIMANURE projekta. FERTIMANURE projekt, sufinanciran od strane Europske komisije u okviru programa Obzor 2020, razviti će se, integrirati te provoditi inovativne strategije upravljanja hranjivim tvarima za učinkovitu obnovu hranjivih tvari i drugih proizvoda s agronomskom vrijednošću iz stajnjaka. Recikliranje hranjivih tvari ne oslanja se samo na tehnologije za proizvodnju organskih gnojiva, već i na bolje razumijevanje i upravljanje hranjivim tvarima na farmi. U tu svrhu će se obraditi tehnološki pristup implementacijom 5 inovativnih i integriranih eksperimentalnih pilota na farmama u najrelevantnijim EU zemljama u pogledu stočarske proizvodnje. Jedna od tih zemalja je i Nizozemska.

FERTIMANURE projekt za cilj ima pružiti inovativna rješenja, u obliku tehnologija, krajnjih proizvoda i poslovnih modela za stvarne izazove vezane uz stajski gnoj te pomoći poljoprivrednicima s poteškoćama s kojima se trenutno suočavaju. Analizirajući stajski gnoj dobiven iz 3 različite vrste sirovina (pileći stajnjak, svinjska gnojnica i goveđa gnojnica), projekt će osigurati učinkovit oporavak, ali i ponovnu oporabu hranjivih tvari i drugih proizvoda s agronomskom vrijednošću. U konačnici će se dobiti pouzdana i sigurna gnojiva koja bi bila konkurentna na EU tržištu.

Projekt nastoji pružiti inovativni model kružnog gospodarstva kako bi se pogodovao ruralnom razvoju u poljoprivredni sektor stvaranjem stvarnih sinergija i veza unutar poljoprivrednika i drugih industrijskih aktivnosti.

Pripremljen je video s objašnjenjem Nizozemskog pilota koji se nalazi na farmi Arjana Prinsena u koji možete pronaći na poveznici – Nizozemski pilot. Ostale edukativne i opisne videozapise o projektu možete pronaći na YouTube kanalu, dok se za sva ostala pitanja vezana za projekt možete obratiti IPS Konzalting timu, kao jednom od projektnih partnera, telefonski (099/370-5757) ili e-mailom (info@ips-konzalting.hr).

FERTIMANURE je dobio financiranje iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava No 862849.

Loading...