Interaktivna radionica

Predstavljanje FERTIMANURE projekta – analiza tržišta za inovativna bio-gnojiva“

Interaktivna radionica pod nazivom „Predstavljanje FERTIMANURE projekta – analiza tržišta za inovativna bio-gnojiva“ održana je 08.07.2022, online putem. Stručno predavanje održao je IPS Konzalting – jedini hrvatski predstavnik FERTIMANURE projekta te tvrtka specijalizirana za pripremu EU istraživačkih projekata te agro projekata u okviru Programa ruralnog razvoja.

Većina dionika predstavljala je prerađivačku ili kemijsku industriju gnojiva odnosno prerađivače gnojiva te javne subjekte i širu javnost. Dionici su također bili poljoprivredni proizvođači te poslovni/financijski savjetnici.

Cilj interaktivne radionice bio je poljoprivredne proizvođače, tvrtke koje proizvode gnojiva te posrednike povezane s poljoprivrednim sektorom upoznati s FERTIMANURE projektom, novom EU uredbom o gnojivima te pritom uključiti sudionike u diskusiju s ciljem kvalitetnijeg razumijevanja poslovnih procesa koji prethode kupnji gnojiva.

U sklopu radionice pojašnjen je poslovni model Canvas te se povela diskusija na temelju njegova tri elementa – ponuda vrijednosti, ključni resursi te odnosi s korisnicima.

Kao ključnu vrijednost organskih gnojiva u odnosu na mineralna gnojiva hrvatski dionici istaknuli su mogućnost optimizacije troškova. Organska gnojiva mogu pridonijeti sporijem otpuštanju komponenti u tlo, čime se osigurava sporije ispiranje. Nadalje, mogu osigurati smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i pridonijeti sigurnosti hrane. Ključnu ulogu kada je tržište u pitanju ima cijena gnojiva.

Kao ključne resurse za proizvodnju organskih gnojiva dodane vrijednosti, dionici su izdvojili važnost povezivanja poljoprivredne industrije i obrazovnih institucija. Potrebno je stvoriti poveznicu između realnog sektora i istraživača te osigurati kvalitetna istraživanja. Nadalje, važno je osigurati prihvatljive cijene mehanizacije i opću cjenovnu prihvatljivost gnojiva. Zahvaljujući dobrom poznavanju tržišta gnojiva, dionici su izdvojili poljoapoteke kao ključne distribucijske kanale koji osiguravaju stručnost struke kao najbolji način rješavanja potreba poljoprivrednika. Jedan od načina distribucije je i putem udruga te grupnih ili individualnih konzultacija. Ističe se i prednost internet prodaje za mlađe generacije. Osim dobrog plana prodaje gnojiva, ključnu ulogu ima i prijenos znanja između sektora. Kao najbolji način prijenosa znanja dionici ističu održavanje edukacijskih predavanja o organskim gnojivima kroz lokalne zajednice. Veliku važnost ima i prikazivanje dobrih primjera iz prakse te savjeti/pomoć prodajnih savjetnika.

Dobar odnos s korisnicima vrlo je važan za razvoj tržišta organskih gnojiva. U odnosu proizvođač/kupac važno je osigurati povjerenje. Potrebno je povezati se s kupcem i pružiti mu podršku putem posjete i ponude pomoći/rješenja. Ključ je osigurati kontakt između proizvođača i potrošača te ostvariti redovitu komunikaciju. Kada govorimo o odnosu istraživačkih institucija i poljoprivrednika, postoji strah od nepoznatog, za što je također ključna dobra komunikacija. Važno je osigurati otvorenost prema inovativnim tehnologijama i proizvodima. Kako bi se postigao dobar odnos između političkog tijela i potrošača, sa stajališta dionika, potrebno je promijeniti stav potrošača koji smatra da su organska gnojiva namijenjena isključivo ekološkim proizvođačima. Nadalje, dobar odnos između političkih tijela i poljoprivrednika mogao bi se osigurati poticajima EU. Dionici su također istaknuli važnost terenskih ispitivanja u stvarnim uvjetima.

U sklopu radionice, dionici su ispunili zanimljiv kratki upitnik te SWOT analizu, koje možete pronaći na poveznicama – SWOT analiza, UPITNIK.

Loading...