Promjene u Natječaju za intervenciju 73. 10: Novi rok za prijavu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugu izmjenu Natječaja za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Najvažnija izmjena tiče se rokova za podnošenje zahtjeva. Naime, prema prvoj verziji Natječaja rok za prijavu bio je od 22. siječnja do 22. veljače. Novi rok za prijavu je  od 19. veljače 2024. godine od 12:00 sati do 27. ožujka 2024. godine do 12: 00 sati.

Sukladno tome, promijenio se i rok za podnošenje tehnoloških elaborata. Prema novim pravilima, korisnici su dužni dostaviti potpisani zahtjev za odobrenje tehnološkog elaborata i sam elaborat do 19. veljače 2024. godine.

Podsjećamo, intervencija 73. 10. usmjerena je na poticanje ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti. Stopa sufinanciranja kreće se od 65% i može doseći 80% za mlade poljoprivrednike te 100% isključivo za ulaganja u biosigurnosne mjere. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, no naglasak je na ulaganja u sektorima voća, povrća te stočarstva.

Novu dokumentaciju potrebnu za prijavu na Natječaj možete pronaći na poveznici.

Ako razmišljate o prijavi na ovaj natječaj i trebate pomoć u pripremi Vaše projektne dokumentacije, javite nam se na kontakt@e-opg.eu
Saznajte jeste li prihvatljiv korisnik za ovu intervenciju pomoću EU Kalkulatora.
Loading...