Intervencija 73. 12: Što mogu očekivati mali poljoprivrednici?

Jedan od najiščekivanijih poljoprivrednih natječaja, onaj za male poljoprivrednike, konačno je na pomolu. Iako je prvobitno bio najavljen za kraj 2023. godine, natječaj nije bio objavljen. Međutim, prema Indikativnom planu objave natječaja u 2024. godini, natječaj za intervenciju 73. 12. Potpora malim poljoprivrednicima planiran je za prvi kvartal ove godine.

U prethodnom programskom razdoblju ova je intervencija bila obuhvaćena Podmjerom 6.3, a mali poljoprivrednici su u sklopu tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, mogli ostvariti potporu u iznosu od 15.000 EUR. U nastavku donosimo sve što trebate znati o Natječaju iz novog programskog razdoblja za intervenciju 73. 12., u skladu s objavljenim  Pravilnikom.

Revitalizacija sektora malih poljoprivrednika

Očuvanje i jačanje malih poljoprivrednih gospodarstava od ključne je važnosti za održivost ruralnih područja i poljoprivrednog sektora u cjelini. Intervencija 73.12. prepoznaje ovu važnost i nudi podršku malim gospodarstvima u njihovom nastojanju da postanu konkurentna na tržištu. Cilj ove intervencije je trostruki: restrukturiranje proizvodnje, povećanje dodane vrijednosti i komercijalno isplativ prijelaz na tržišno orijentiranu proizvodnju.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi korisnici ove potpore su fizičke i pravne osobe koje su registrirane u Upisnik poljoprivrednika. Oni koji ulažu u sektor voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća i cvijeća moraju dokazati ekonomsku veličinu (SO) od 3.000 do 10.000 EUR. Odnosno, od 3.000 do 15.000 EUR za ulaganja u ostalim sektorima.

Predviđena alokacija za ovaj natječaj je 30.000.000 EUR. Isto tako, visina potpore po korisniku iznosi od 5.000 EUR do 30.000 EUR, a intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljiva ulaganja

Program je osmišljen tako da podrži različite vrste ulaganja, od onih u proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda do ulaganja u sustave navodnjavanja i modernizaciju opreme. Osim toga, posvećena je pozornost i usklađivanju s novim standardima Europske unije.

Među prihvatljivim troškovima nalaze se i oni za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za životinje, staklenika, plastenika, skladišta, sustava za navodnjavanje, kao i kupnju mehanizacije, opreme za berbu te nematerijalnih ulaganja poput softvera i licenci.

Specifični uvjeti prihvatljivosti odnose se na one koji ulažu u navodnjavanje i obnovljive izvore energije. Isto tako, u slučaju podizanja novih ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada korisnik je u obvezi planirati ulaganje u suvremeni tržišno orijentirani nasad te izraditi tehnološki elaborat, a površine moraju biti upisane pod zadanim ARKOD šiframa.

Naglasak na voćarstvo i povrćarstvo

Projekti će biti ocijenjeni prema nizu kriterija, uključujući ekonomsku veličinu gospodarstva, sektor ulaganja, utjecaj ulaganja na okoliš, indeks razvijenosti jedinica lokalne samouprave te sustave kvalitete proizvoda. Međutim, prednost pri bodovanju imat će gospodarstva koja imaju SO veći od 8.000 EUR te ulažu u sektor voćarstva, maslinarstva, vinogradarstva ili povrćarstva. Ovime se želi potaknuti razvoj sektora koji su od vitalnog značaja za poljoprivrednu proizvodnju i ekološku održivost.

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj, javite nam se za savjetovanje i pisanje Vašeg projekta na kontakt@e-opg.eu
Saznajte na koje se natječaje možete prijaviti uz pomoć EU Kalkulatora.
Loading...