Prve izmjene natječaja za intervenciju 58. 1. b. 01. – Vino – Ulaganja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvu izmjenu natječaja za provedbu intervencije 58. 1. b. 01. Vino – Ulaganja.

Izmjena se odnosi na sljedeće:

Obveza provođenja postupka nabave putem EONA-e za korisnike koji nisu obveznici javne nabave

Podnositelji koji nisu obveznici javne nabave dužni su nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, za sve prihvatljive troškove projekta provesti postupak nabave putem EONA-e.

Popis dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za potporu

Popis dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za potporu dopunjen je dokumentacijom koju možete pronaći na poveznici.

Način podnošenja zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu i sva propisana dokumentacija podnose se putem AGRONET sustava. Obrazac Zahtjeva za potporu nakon popunjavanja u AGRONET sustavu i učitavanja propisane dokumentacije se ispisuje, potpisuje, ovjerava (ako je primjenjivo) i dostavlja kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: » Intervencija 58.1.b.01. – Ulaganja«.

Ostali dijelovi natječaja ostaju neizmijenjeni.

Više informacija o ovom Natječaju pronađite na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj, javite nam se za savjetovanje i pripremu Vaše projektne prijave na kontakt@e-opg.eu
Loading...