Kontakt

SLUŽBENI KONTAKT

Pišite nam, javit ćemo vam se ubrzo!

GDPR

Kako do nas?

Adresa

A. Starčevića 66,
44000 Sisak

Email

kontakt@e-opg.eu

Kako je nastao e-OPG?

e-OPG je digitalna platforma namijenjena hrvatskim poljoprivrednicima, a izrađena je u sklopu projekta FAIRshare. FAIRshare je projekt unutar programa EU Horizon 2020, čiji je sveobuhvatni cilj osigurati da poljoprivredni savjetnici i njihove organizacije učinkovito koriste digitalne alate i usluge za potporu produktivnijoj i održivoj poljoprivredi, a projekt objedinjuje mnoštvo različitih digitalnih alata i aplikacija.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je osigurati inventar postojećih digitalnih alata diljem Europske unije te izraditi sveobuhvatan online katalog koji će sadržavati najmanje 200 digitalnih alata koje poljoprivrednici i poljoprivredni savjetnici mogu koristiti.
Platforma e-OPG izrađena je po uzoru na austrijski model „My Farm-My Way“, digitalnu platformu čija je glavna svrha povezivanje poljoprivrednika i poslovnih poduzeća u poljoprivrednom i šumarskom sektoru kroz razmjenu znanja i iskustava. My Farm-My Way predstavlja izvor korisnih informacija za poljoprivrednike koji žele međusobno razmjenjivati znanje te dobiti pristup novim praksama ili procesima u poljoprivrednom sektoru.
S obzirom da u Hrvatskoj ne postoji digitalna platforma koja objedinjava različite korisne informacije iz poljoprivrednog sektora te istovremeno služi kao sredstvo umrežavanja poljoprivrednika, razvijena je e-OPG digitalna platforma.

e-OPG sadrži pregled otvorenih natječaja, inovativnih i održivih poljoprivrednih projekata i poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj i EU, poljoprivrednog zakonodavstva, uspješnih priča hrvatskih poljoprivrednika, kalendarski pregled aktivnosti u poljoprivrednom sektoru, pregled širokog spektra aplikacija razvijenih u sklopu FAIRshare projekta te prijenos znanja putem članaka i webinara.

Cilj digitalne platforme e-OPG je olakšati inovacije, umrežavanje i obrazovanje, stvoriti prostor u kojem su inovativna poljoprivredna gospodarstva i održivi poljoprivredni poslovni modeli inspiracija za ostale poljoprivrednike te razmjena relevantnih informacija i znanja prema poljoprivrednicima, ali i među poljoprivrednim savjetnicima.

Tko stoji iza e-OPG platforme?

IPS Konzalting tim

Ana-Marija Špicnagel Ćurko – IPS direktorica

Ana-Marija Špicnagel Ćurko – IPS direktorica

Nakon završetka multidiscipliniranog studija na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, kao i praske na Sveučilištu Lincon u Sjedinjenim državama i u Belgiji, Ana-Marija se posvetila razvoju projekata u poljoprivredno-prehrambenoj industriji kao i u pripremi EU projekata.  Kod pripreme projekata poseban fokus stavlja na ekonomsku i ekološku održivost poslovanja te uspostavljanje kvalitetne komunikacije s krajnjim korisnicima.

Barbara Đukić

Barbara Đukić

Ubrzo nakon što je diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Barbara je započela svoje poslovno usavršavanje u IPS-Konzaltingu. Barbara ima iskustvo rada na HORIZON projektima, te trenutno radi na Nutri2Cycle projektu koji se bavi održivim i učinkovitim upravljanjem resursima. U sklopu projekta Barbara je stekla iskustvo rada sa poljoprivrednim gospodarstvima.

Dora Maričić

Dora Maričić

Dora je završila studij Agroekologije na Agronomskom fakultetu u Zagrebu te se ubrzo nakon završetka studija zaposlila u IPS Konzaltingu kao asistentica na provedbi EU projekata. Njezina uloga u IPS Konzaltingu podrazumijeva rad na različitim aktivnostima vezanim uz pripremu i provedbu europskih projekata u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a trenutno radi na Erasmus + projektu CAPTIVATE koji za cilj ima upoznati poljoprivrednike sa zahtjevima nove Zajedničke poljoprivredne politike.

Natalija Vugrin

Nakon završetka diplomskog studija Biljne znanosti na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Natalija se u IPS Konzaltingu zaposlila kao asistentica u provedbi EU projekata. Natalija radi na projektu iz programa Obzor 2020 pod nazivom FERTIMANURE, koji za cilj ima proizvesti organska gnojiva visoke dodane vrijednosti.

Digitalna platforma e-opg.eu će informacije na portalu nastojati održavati pravovremenim i točnim, a svaka pogreška ili netočnost na koju se skrene pozornost bit će ispravljena. Upozoravaju se korisnici da
• objavljeni sadržaj ne predstavlja pravni ili stručni savjet
• objavljeni sadržaj javno je dostupan, a u slučaju vanjskog sadržaja taj je preuzet iz javno dostupnih izvora

e-opg.eu ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u slučaju da:
• objavljeni sadržaj nije pravovremeno ažuriran
• objavljeni sadržaj povezan s vanjskim stranicama sadržava netočnosti

Sva prava pridržana © IPS Konzalting

Loading...