Kreće podnošenje zahtjeva za potpore proizvođačima šećerne repe

Zainteresirani proizvođači šećerne repe mogu se prijaviti za financijske potpore. Naime, od danas, 25. ožujka 2024., otvoreno je podnošenje zahtjeva za financijsku potporu u sklopu Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Ovaj je program ključan za podršku domaćim proizvođačima u povećanju konkurentnosti i produktivnosti u sektoru proizvodnje šećerne repe.

Kako podnijeti zahtjev

Proizvođači koji se žele prijaviti za potporu trebaju popuniti Zahtjev putem AGRONET sustava. Važno je napomenuti da je rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu zaključno s datumom 30. lipnja 2024.

Nakon popunjavanja Zahtjeva online, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom za fizičke osobe, odnosno pečatom za pravne osobe, te dostaviti na adresu Agencije u Zagrebu, uz priložene potrebne dokumente.

Uz Zahtjev, proizvođači su dužni priložiti i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, ili Izjavu da ne postoje takvi poslovni subjekti. Ovo je ključno za transparentnost i pravednost dodjele potpora.

Uvjeti prihvatljivosti i iznos potpore

Prihvatljivi korisnici su proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika koji su podnijeli Zahtjev za potporu iz ovog Programa. Također, korisnici su dužni osigurati sjetvu šećerne repe na svom gospodarstvu u godini podnošenja Zahtjeva.

Visina potpore ovisi o površini zasijane šećerne repe te se kreće od 530 EUR/ha za površine do 40 ha, preko 330 EUR/ha za površine od 40,01 ha do 200 ha, do 130 EUR/ha za površine veće od 200 ha. U slučaju da zahtjevi za potporu premašuju raspoloživa sredstva Programa, iznos potpore bit će proporcionalno smanjen.

Više informacija pronađite na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Sve bitne informacije za poljoprivrednika, pratite na e-OPG stranici!
Loading...