Lovni usjevi za bolju kružnu ekonomiju

Kontinuirane fluktuacije na tržištu imaju velik utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju uključujući biljke i životinje. S druge strane, potražnja za mesom ne opada te je stoga potrebno pronaći nove i održive načine hranidbe životinja s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova, zagađenja voda kao i poticanja razvoja ka kružnom gospodarstvu.

Recikliranjem nutrijenata iz nusproizvoda nastalih poljoprivrednom proizvodnjom aktivno se potiče održivost. Projekt Nutri2Cycle ima za cilj implementirati i testirati inovativne tehnologije recikliranja nutrijenata na razini poljoprivrednog gospodarstva te stvoriti sinergiju između biljne proizvodnje i uzgoja životinja. Jedna od tehnologija koja je testirana na razini farme je korištenje lovnih usjeva (vodena leća) s ciljem smanjenja gubitka dušika u okoliš.

Vodena leća (Lemna minor) široko je rasprostranjena biljka koja je tolerantna na širok spektar ekoloških uvjeta. Zbog svojih poželjnih karakteristika vodena leća je predmet istraživanja u pogledu smanjenja emisije štetnih tvari i nutrijenata prisutnih u otpadnim vodama ekosustava. Zbog svojih prednosti lako je primjenjiva u laboratorijskim i pilot istraživanjima.

Prednosti uzgoja vodene leće:

– jednostavna građa
– treba malo prostora za uzgoj
– lakoća uzgoja na vodenim površinama
– brz vegetativan rast
– tolerancija na ekološke uvjete
– uspješno koristi tvari prisutne u vodi

Vodena leća uzgojena može se uzgajati na različitim tipovima podloge, uključujući i tekuću frakciju svinjske gnojovke kojoj se dodaje kišnica. Upravo ovaj pristup je korišten na pilot postrojenju belgijske tvrtke Inagro. Pilot postrojenje je veličine 32m2 i prikazano je na slici ispod.

Vodena leća na belgijskom pilot postrojenju Nutri2Cycle projekta
Slika 1. Vodena leća na belgijskom pilot postrojenju Nutri2Cycle projekta (Izvor: youtube.com)

Pokazalo se da vodena leća efektivno koristi nutrijente (dušik i fosfor) iz otpadnih voda s prinosima od nekoliko kilograma na tjednoj bazi, te su stoga istraženi potencijali dobivene vodene leće kao proteinskog dodatka krmnim smjesama. Vodena leća postigla je 35 % udio proteina u suhoj tvari što predstavlja veliki potencijal kao lokalni izvor proteina za životinje. Daljnje laboratorijske analize pokazale su da tako uzgojena vodena leća ne sadržava teške metale, nego da čak sadržava tragove poželjnih mikroelemenata koji se znaju dodavati u krmne smjese (Mn, Zn i Fe) što predstavlja dodanu vrijednost samog proizvoda.

Proizvedena vodena leća također sadržava visok udio vlage, što ju čini lako kvarljivom. Sljedeći koraci uključivat će pronalazak načina sušenja krmiva ili ekstrakcije proteina kako bi finalni proizvod bio lako primjenjiv i ekonomski prihvatljiv za poljoprivrednike.

Nutri2Cycle projekt sufinanciran je u okviru programa istraživanja i inovacija Obzor 2020 Europske komisije čiji je cilj analizirati tokove dušika (N), fosfora (P), i ugljika (C), kao i njihovo ponovno iskorištavanje na farmama kroz stvaranje sinergija između uzgoja životinja i proizvodnje usjeva. Tehnologije unutar Nutri2Cycle projekta fokusiraju se na oporabu nutrijenata implementacijom inovacija na razini poljoprivrednih gospodarstva s ciljem smanjenja negativnog učinka na vodne resurse, zrak, klimu i kvalitetu poljoprivrednog zemljišta.

Video s pojašnjenjem belgijskog pilota tvrtke Inagro možete pronaći na poveznici – Belgijski pilot.

Ukoliko ste zainteresirani za Nutri2Cycle projekt, posjetite službenu web stranicu projekta – nutri2cycle.eu, a za pitanja vezana za projekt obratite se IPS Konzalting timu, kao jednom od partnera projekta,, telefonski (099/370-5757) ili e-mailom (info@ips-konzalting.hr).

Loading...