Mijenja se Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pušten je u javno savjetovanje.
Ministarstvo poljoprovrede navodi da je javno savjetovanje otvoreno do 10. travnja 2023.godine.
U pravilnik su dodane 4 nove stavke:
  • Ako poljoprivrednik koristi poljoprivredno zemljište čiji je suvlasnik Republika Hrvatska, a koje nije u odobrenom Programu raspolaganja za upis u ARKOD, dužan je dostaviti potvrdu/suglasnost jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) kojom se potvrđuje, odnosno daje suglasnost za korištenje istog, uz uvjet da poljoprivrednik ima prebivalište/sjedište u toj ili susjednoj JLS;
  • Ako koristi zemljište za koje je u zemljišnim knjigama ili katastru upisan kao suvlasnik i to koristi više od pet godina i da su ostali suvlasnici koji su upisani u zemljišnim knjigama i/ili katastru nepoznati, nepoznatog prebivališta i/ili boravišta te da u razdoblju od pet godina nitko od suvlasnika nije vodio postupke kojima se osporava korištenje/posjed/suvlasništvo zemljišta, za upis u ARKOD također je dužan dostaviti potvrdu JLS-a;
  • Ako je poljoprivrednik suvlasnik i koristi poljoprivredno zemljište koje je u zemljišnim knjigama i/ili katastru upisano u vlasništvu i/ili posjedu više suvlasnika, kao dokaz upisa u ARKOD dužan je dostaviti potvrdu barem jednog od suvlasnika upisanog u zemljišnim knjigama i/ili katastru kojom poljoprivredniku daje suglasnost za korištenje;
  • Kao dokaz o korištenju poljoprivrednog zemljišta za koji se vodi postupak prema propisu kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, poljoprivrednik prilaže presliku pravomoćne odluke o naknadi za oduzetu imovinu ili potvrdu nadležnog javnopravnog tijela da se za to zemljište vodi postupak prema tom propisu ili potvrdu ovlaštenika naknade za oduzetu imovinu kojom daje suglasnost poljoprivredniku za korištenje.
Više informacija možete pronaći na web stranici e-Savjetovanja na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23784
Sve bitne informacije pratite na našoj web stranici na sljedećoj poveznici:
https://e-opg.eu/
Loading...