Objavljen je natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MPS-ovi“

Svrha Natječaja je dodjela potpore MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu i koji ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.1. ovoga Natječaja.
Cilj Natječaja je ublažavanje učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti MSP-ovima.
Prihvatljivi korisnici  su ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 3.185.347,40 EUR
Visina javne potpore: Paušalna potpora u iznosu od 3.000 EUR do 25.000 EUR.
Rok prijave: 08.02.2023. – 15.02.2023.
Free photo business agreement shaking hands in a melon plantation
Više informacija o natječaju možete doznati na web stranici Ruralnog razvojana sljedećoj poveznici:
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-mjere-22-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-ucinkom-ruske-invazije-na-ukrajinu-mps-ovi/
Ukoliko razmišljate o prijavi na EU natječaje i želite provjeriti jeste li prihvatljivi korisnik za prijavu projekata, predlažemo da ispunite naš Upitnik procjene prijave projekata na EU natječaje na sljedećoj poveznici:
https://ips-konzalting.surveysparrow.com/s/Procjena-prijave-projekata-na-agro-EU-natjeaje/tt-6e70ac?fbclid=IwAR1UeVYhumMFpiQx4my1I0__SQxPNdNtFCysIHwWZQJyVpWnc5_apPQJ5Yk
Loading...