Objavljena 272 javna natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da su do sada 272 jedinice lokalnih samouprava objavile i dobile suglasnost za objavu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine veće od 66 tisuća ha, a u pripremi su još 53 nova javna natječaja.

Navodi se da Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje obvezu Ministarstva poljoprivrede da preuzme raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalnih samouprava, ako iste ne raspišu natječaje sukladno rokovima propisanima Zakonom, osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga.

Ministarstvo poljoprivrede je nakon preuzimanja raspolaganja od pojedinih jedinica lokalnih samouprava, raspisalo 2 natječaja za zakup, a do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 18 JLS-ova. U odnosu na zadnje izvješće  objavljeno je 8 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta. Isto tako, 14 novih Odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje te je preuzeto raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području tri jedinice lokalne samouprave.

U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja zemljištem aktivno se surađuje s jedinicama lokalnih samouprava. Održane su radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite JLS u svezi s provedbom natječaja, a pomaže se i u komunikaciji s drugim institucijama. U tijeku su aktivnosti uspostavljanja informacijskog sustava za provedbu natječaja koji će značajno ubrzati postupanja u posljednjoj fazi te u konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora i uvođenja u posjed novih zakupnika.

Izmjenama i dopunama Zakona po prvi se put propisuje žurno raspisivanje javnih natječaja za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, kao i sustav bodovanja sukladno strateškim prioritetima. Pritom, najveći broj bodova ostvaruju oni koji ostvaruju višu dodanu vrijednost (proizvodnja, prerada…) poput sektora mliječnog govedarstva, dosadašnji posjednici, domicilni te mladi nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Također, propisuje se i pravo prvokupa od strane RH po isteku moratorija, obveza i rok dostave odnosno izrade i kontrole Gospodarskog programa, dodatne kontrole raspolaganja te prekršajne odredbe za neovlašteno korištenje i nedostavljanje izvješća o istom, a uvest će se i elektronička provedba javnog natječaja za zakup.

Više informacija o navedenoj temi doznajte na stranicama Ministarstva poljoprivrede.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...