Natječaji u najavi

Po potrebi
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala
I. kvartal 2024.
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima
78.01. Potpora prenošenju znanja – 2. natječaj
77.03. Potpora za EIP operativne skupine
70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi
75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika
II. kvartal 2024.
77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija
72.01. Potpora za ograničenje u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS)
75.02. Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti
73.08. Izgradnja šumske infrastrukture
76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje
III. kvartal 2024.
73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala)
77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima
73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma
74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja
77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu
IV. kvartal 2024.
73.13.  Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava (osim na otocima)
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga – 2. natječaj
73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete – 2. natječaj
73.07.  Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva
73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš
Loading...