Natječaji u najavi

Tip operacije –
po potrebi
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala
77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija
Tip operacije –
III. kvartal 2023.
76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete
77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu
77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu
78.01. Potpora prenošenju znanja
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
Tip operacije –
IV. kvartal 2023.
73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije
73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima
73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima
77.03. Potpora za EIP operativne skupine
Loading...