Intervencija 76.01 Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Skraćeni naziv

76.01 Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Početak prijave

od 25. 09. 2023.

Kraj prijave

do 31. 12. 2023.

Vrijednost natječaja

13.338.000,00 EUR

Visina potpore

Najviše 75.000 EUR po korisniku

Stopa sufinanciranja

do 70%

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz članka 7. Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. "Osiguranje poljoprivredne proizvodnje" iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Poveznica

Loading...