Natječaj za tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje

Skraćeni naziv

LAG - suradnja

Početak prijave

od 01. 07. 2022.

Kraj prijave

do 31. 12. 2023.

Vrijednost natječaja

18.000.000 HRK

Visina potpore

Najviše 100.000 EUR

Stopa sufinanciranja

do 100%

Prihvatljivi korisnici

Odabrani LAG-ovi

Poveznica

Loading...