Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Skraćeni naziv

Ulaganja u navodnjavanje

Početak prijave

od 11. 11. 2022.

Kraj prijave

do 29. 12. 2022.

Vrijednost natječaja

63.500.000,00 HRK

Visina potpore

5.000 EUR do 100.000 EUR

Stopa sufinanciranja

do 50%

Prihvatljivi korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Poveznica

Loading...