Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivednim proizvodima

Skraćeni naziv

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivednim proizvodima

Početak prijave

od 06. 02. 2023.

Kraj prijave

do 04. 05. 2023.

Vrijednost natječaja

26.544.561,68 EUR

Visina potpore

Visina javne potpore: Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: a) do 2.000.000 EUR b) do 200.000 EUR

Stopa sufinanciranja

do 50%

Prihvatljivi korisnici

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijetkla, uključujući početnike b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Poveznica

Loading...