Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Skraćeni naziv

Korištenje obnovljivih izvora energije

Početak prijave

od 06. 02. 2023.

Kraj prijave

do 04. 05. 2023.

Vrijednost natječaja

9.290.596,59 EUR

Visina potpore

Najniža visina javne potpore: 15.000 EUR. Najviša visina javne potpore: a) do 1.000.000 EUR b) do 200.000 EUR

Stopa sufinanciranja

do 50%

Prihvatljivi korisnici

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju

Poveznica

Loading...