Novi sustav monitoringa poljoprivrednih površina: uvodi se cjelovito satelitsko praćenje aktivnosti na poljoprivrednim površinama
U Ministarstvu poljoprivrede je u ponedjeljak, 6. ožujka 2023. predstavljen novi sustav monitoringa poljoprivrednih površina koji je aktivan i funkcionalan od ove godine za područje cijele Hrvatske.
Sustav za nadzor površina (monitoring) je postupak redovitog i sustavnog opažanja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih podataka najmanje istovjetne vrijednosti. Sustavom su obuhvaćeni svi uvjeti za sve intervencije povezane s površinom koji se njime mogu nadzirati, a osigurava utvrđivanje prisutnosti neprihvatljivih površina, posebno trajnih struktura, neprihvatljive upotrebe zemljišta te promjenu vrste uporabe poljoprivredne površine za obradivo zemljište, trajne nasade ili trajne travnjake.
Rezultati automatske procjene poljoprivredne aktivnosti prikazani su u sustavu u obliku „semafora“, pri čemu će zelenom biti označene prihvatljive površine, crvenom neprihvatljive površine, a za žuto označene površine nije moguća automatska procjena. U cilju smanjenja broja slučajeva s nejasnim rezultatima nadzora (žuto) provodit će se kaskadna stručna procjena  podataka satelita Sentinel iz programa Copernicus i/ili drugih vrsta podataka koji su barem istovjetne vrijednosti, što podrazumijeva podatke satelita iste ili veće rezolucije i geotagirane fotografije, koje putem AgroGTF mobilne aplikacije prikupe djelatnici Agencije za plaćanja  ili poljoprivrednik na zahtjev Agencije.
O rezultatima automatske procjene poljoprivrednici se obavještavaju  putem AGRONET sustava, a status poljoprivredne aktivnosti putem semafora tijekom cijele proizvodne godine mogu pratiti i Agencija i poljoprivrednik. Prikupljeni podaci će, između ostalog, omogućavati rana upozorenja poljoprivrednika u svrhu poticanja pravovremenog poštivanja uvjeta za korištenje sredstava iz EU fondova te izbjegavanje administrativnih kazni ukoliko korisnik nakon upozorenja ispuni uvjet za potporu, što se smatra najvećom vrijednosti sustava. Uz to, podaci monitoringa će omogućavati ažuriranje ARKOD sustava, kao i izradu obveznog godišnjeg izvještaja o uspješnosti koji se dostavlja Europskoj komisiji.
Više informacija o novom sustavu monitoringa možete pronaći na sljedećoj poveznici:
https://ruralnirazvoj.hr/novi-sustav-monitoringa-poljoprivrednih-povrsina-sveobuhvatan-nadzor-i-sustav-ranog-upozorenja-poljoprivrednika/
Sve bitne informacije pratite na našoj web stranici e-OPG na sljedećoj poveznici:
https://e-opg.eu/
Loading...