Obavezna izobrazba korisnika izravne potpore u poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2023. godinu u obvezi su, unutar pojedinih intervencija završiti izobrazbu. Tako su za neke od intervencija propisani satnica , odnosno obavezno pohađanje tečaja/demonstracijske aktivnosti/individualnog savjetovanja.

Dakle, ukoliko je korisnik podnio Jedinstveni zahtjev za intervencije iz iste skupine (npr. jednu ili više intervencija iz skupine Eko sheme, jednu ili više intervencija iz skupine Proizvodno vezana plaćanja odnosno jednu ili više intervencija iz skupine IAKS mjere), obveznu izobrazbu u obliku tečaja može prijaviti pojedinačno za svaku skupinu, posebno za Eko sheme, posebno za Proizvodno vezana plaćanja ili posebno za IAKS mjere.

Ukoliko je korisnik podnio Jedinstveni zahtjev za više intervencija iz različitih skupina (npr. jednu ili više intervencija iz skupine Eko sheme uz jednu ili više intervencija iz skupine Proizvodno vezana plaćanja ili jednu ili više intervencija iz skupine IAKS mjere), može se prijaviti na obveznu izobrazbu, tečaj u objedinjenom obliku za više intervencija.

Ukoliko neki od tečajeva unutar pojedinih intervencija obrađuju iste ili slične sadržaje, korisnici mogu završiti izobrazbu unutar jednog tečaja koji je zajednički za više intervencija.

Bitno je napomenuti da mladi poljoprivrednici moraju završiti tečaj izobrazbe za mlade poljoprivrednike u trajanju od 6 sati te dodatnih 6 sati za druge teme izobrazbe, a tečajevi se mogu pohađati kod jednog ili više provoditelja savjetodavnih usluga. Također, poljoprivrednici koji prelaze na ekološki uzgoj i upisani su u Upisnik ekoloških subjekata dužni su u prvoj godini obveze koristiti dodatna 4-6 sata individualnog savjetovanja.

Sve izobrazbe za poljoprivrednike su besplatne, a izobrazba je preduvjet za isplatu potpore.

Novost od ove godine je da će poljoprivrednici osim tečajeva/demonstracijskih aktivnosti/individualnog savjetovanja koje organizira Ministarstvo poljoprivrede, moći pohađati i tečajeve koje organiziraju privatni savjetodavci.

Informacije o vremenu održavanja, mjestu te temama nadolazećih tečajeva/webinara/demonstracijskih aktivnosti/individualnih savjetovanja možete pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...