Obavijest o Javnoj raspravi Strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog plana

Predmet javne rasprave:

Strateška studija utjecaja na okoliš Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. (u daljnjem tekstu: Strateška studija), ne-tehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Strateškog plana).

Pravni izvor:

Članak 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13, 78/15, 12/18 i 1 18/18), članak 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine”, br. 3/17) te Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. i Nacrta prijedloga Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. (KLASA:404-01/19-01/93, URBROJ: 525-07/263-22-54 od 1. kolovoza 2022. godine).

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti:

Postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću uključuje objavu na internetskim stranicama, javni uvid i javno izlaganje. Javna rasprava o Strateškoj studija, ne-tehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga Strateškog plana održat će se od 12. kolovoza 2022. godine i trajat će do 12. rujna 2022. godine. Strateška studija, ne-tehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga Strateškog plana će s danom početka javne rasprave biti dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva: https://ruralnirazvoj.hr/novo-programsko-razdoblje/sea/.

Javni uvid:

Tijekom trajanja javne rasprave, javnosti će biti omogućen uvid u Stratešku studiju, ne-tehnički sažetak Strateške studije i Nacrt prijedloga Strateškog plana, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati, uz prethodnu najavu. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe upisivat će se u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida.

Javno izlaganje:

Javno izlaganje o Strateškoj studiji, ne-tehničkom sažetku Strateške studije i Nacrtu prijedloga Strateškog plana održat će se 1. rujna 2022. godine s početkom u 14:00 sati na adresi, Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva i predstavnici izrađivača Strateške studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

Način sudjelovanja u javnoj raspravi:

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na objavljene dokumente daju se i putem elektroničke pošte na adresu: uprava.ruralnirazvoj@mps.hr.
Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti i u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javno savjetovanje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027.“ zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani neće se uzeti u razmatranje.

Loading...