Obavijesti za korisnike koji će osiguravati svoju poljoprivrednu proizvodnju kroz intervenciju 76.01.
Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavljen u Narodnim novinama broj 38/23, 5. travnja 2023. godine. Pravilnik možete preuzeti na sljedećoj poveznici.
Poljoprivrednicima će za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u razdoblju od 2023. do 2027. godine biti na raspolaganju ukupno 70, 2 milijuna eura.
Najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 EUR, dok je najviši iznos potpore 75.000 EUR godišnje po korisniku.
Intenzitet potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja.
Na osnovu propisanih uvjeta iz Pravilnika objavit će se Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Najvažnije promjene u provedbi Intervencije 76.01. u odnosu na provedbu Mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. su sljedeće:
  • Radi ubrzanja i pojednostavljenja administrativne kontrole i kontrole opravdanosti troškova, Ministarstvo poljoprivrede za svaku kalendarsku godinu izračunava maksimalne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, koje su osnova za izračun cijene police osiguranja;
  • Uvedena je kontrola povezanih i/ili partnerskih poduzeća koja se u prethodnom programskom razdoblju nije provodila;
  • Kako bi se spriječila nepodudaranja podatka o kapacitetu farmi i broju životinja na temelju kojih je izračunata vrijednost poljoprivredne proizvodnje korisnika, uvedena je kontrola na terenu te su propisana smanjenja plaćanja u slučaju kršenja obveza.
Više informacija možete pronaći na stranicama Ruralnog razvoja na sljedećoj poveznici:
https://ruralnirazvoj.hr/obavijesti-za-korisnike-koji-ce-osiguravati-svoju-poljoprivrednu-proizvodnju-kroz-intervenciju-76-01/
Sve bitne informacije pratite na našoj web stranici na sljedećoj poveznici:
https://e-opg.eu/
Loading...