Obavijest za korisnike koji će osiguravati svoju poljoprivrednu proizvodnju kroz intervenciju 76.01.
U okviru Strateškog Plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. –2027. nastavlja se s provedbom intervencije (dosadašnje mjere 17 iz PRR) kojom poljoprivrednici osiguravaju svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Ministarstvo poljoprivrede je za potrebe provedbe intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. izradilo izračune vrijednosti za biljnu i stočarsku proizvodnju po jedinici površine/grlu/komadu koji će se koristiti pri utvrđivanju maksimalne vrijednosti potpore.
U dosadašnjem programskom razdoblju za potrebe provedbe M17 „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“, prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđivala se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući pri tome u obzir najveću i najmanju vrijednost.
Novost: Vrijednosti poljoprivredne proizvodnje ažurirat će se za svaku kalendarsku godinu. Ministarstvo će izračune objavljivati uz natječaje, a ovisno o proizvodnji može biti izračunata na razini dvije regije: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.
Više informacija o maksimalno prihvatljivim iznosima/vrijednostima godišnje poljoprivredne proizvodnje možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/files/VRIJEDNOST-POLJOPRIVREDNE-PROIZVODNJE-Intervencija-76.01..pdf
Loading...