Objavljen je indikativni plan objave natječaja u 2023.
Naziv intervencije
po potrebi
73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala
Naziv intervencije
I. kvartal 2023.
76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje
78.01. Potpora prenošenju znanja
78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
Program ruralnog razvoja:
TOP 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
M 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „POLJOPRIVREDNICI“
M 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MSP-ovi“
Naziv intervencije
II. kvartal 2023.
72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS)
77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete
77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu
77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija
77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu
Naziv intervencije
III. kvartal 2023.
73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Naziv intervencije
IV. kvartal 2023.
73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma
73.12. Potpora malim poljoprivrednicima
73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima
Više informacija o indikativnom planu objave natječaja u 2023. možete doznati na web stranici Ruralnog razvoja na sljedećoj poveznici:
https://ruralnirazvoj.hr/indikativni-plan-objave-natjecaja-u-2023/
Loading...