Objavljen je natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“
Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnova poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020.godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 20.000.000,00 HRK (2.654.456,17 EUR)
Sufinanciranje: 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Rok prijave: 23.1.2023. – 17.3.2023.
A beautiful shot of an old abandoned house in the middle of a desert near a leafless tree

Više informacija o natječaju možete doznati na sljedećoj poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-9/

Ukoliko razmišljate o prijavi na EU natječaje i želite provjeriti jeste li prihvatljivi korisnik za prijavu projekata, predlažemo da ispunite naš Upitnik procjene prijave projekata na EU natječaje na sljedećoj poveznici: https://ips-konzalting.surveysparrow.com/s/Procjena-prijave-projekata-na-agro-EU-natjeaje/tt-6e70ac?fbclid=IwAR1UeVYhumMFpiQx4my1I0__SQxPNdNtFCysIHwWZQJyVpWnc5_apPQJ5Yk

Loading...