Objavljen je natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Cilj natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 28. studenog 2022. do 12:00 sati 30. prosinca 2022. godine.
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20.000.000,00 HRK, a visina javne potpore je 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Više informacija o natječaju možete doznati na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/
Ukoliko razmišljate o prijavi na EU natječaje i želite provjeriti jeste li prihvatljivi korisnik za prijavu projekata, predlažemo da ispunite naš Upitnik procjene prijave projekata na EU natječaje na sljedećoj poveznici: https://ips-konzalting.surveysparrow.com/s/Procjena-prijave-projekata-na-agro-EU-natjeaje/tt-3bb900
Loading...