Objavljen natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Svrha natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja, a intenzitet potpore je 70 % prihvatljive premije osiguranja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 13.338.000 eura, dok je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku 75.000 eura.

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 12:00 sati 25. rujna 2023. godine do 12:00 sati 31. prosinca 2023. godine.

Više informacije možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...