Objavljen natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala oštećenog prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Cilj natječaja je osigurati nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ovaj Natječaj za provedbu operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala vrijedan je 5 milijuna eura, a visina potpore je 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta s jednakom stopom sufinanciranja.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi korisnici za ovu operaciju su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi oni čija su gospodarstva narušena prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima (zlatna žutica) od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. Pritom, uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora pojedinačno i prema ukupnom izračunu iz Priloga 10 Natječaja iznositi najmanje 30 %.

Važno je napomenuti da korisnici koji prema rješenju nadležne inspekcije imaju zaraženu vinovu lozu zlatnom žuticom mogu započeti s krčenjem zaraženog vinograda i prije podnošenja zahtjeva za potporu. Isto tako, na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresima 2020. godine.

Kako se prijaviti

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Nakon popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu“. Korisnik zatim Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu mora ispisati i potpisati te dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 15. travnja 2024. do 12:00 sati 31. svibnja 2024. godine.

Više informacija pronađite na stranicama Ruralnog razvoja.
Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj, javite nam se za savjetovanje i pripremu projekta na kontakt@e-opg.eu
Loading...