Objavljen Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja
Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavljen je u Narodnim novinama, broj 68/2023.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba intervencije 78.01., postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela Strateškog plana i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.
Pravilnik o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_68_1119.html
Sve bitne informacije možete pronaći na e-OPG-u!
Loading...