Objavljen Pravilnik o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Objavljen je Pravilnik o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini (NN 67/23). Cilj Programa je pružanje pomoći u nastavku stočarske proizvodnje u područjima u kojima su propisane mjere sprječavanja širenja bolesti te očuvanje broja grla. Također cilj je i ostanak stanovnika na ruralnom području.

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti osam dana od dana objave Pravilnika i to do 7. srpnja 2023. godine.

Pravo na potporu po ovom Programu imaju gospodarstva navedena u Izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske o cijepljenim životinjama na zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje i području zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko, a koja nisu ostvarila pravo na potporu dodijeljenu u 2022. godini temeljem Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom i Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom (Narodne novine 144/22).

Sve informacije i dokumenti važni za podnošenje Zahtjeva za potporom nalaze se na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_67_1106.html
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...