Objavljene su odluke za Nacionalne potpore

Putem AGRONET-a objavljene su sljedeće odluke za Nacionalne potpore:

Program izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva iz 2022. godine

Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi

Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom iz 2022. godine

Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva iz 2022. godine

Program potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu iz 2022. godine

Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije iz 2022. godine

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023 godine za 2022. godinu

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine za 2022. godinu.

Odluku korisnici preuzimaju putem svojih AGRONET sučelja. Odluke se nalaze u pregledniku AGRONET-a unutar modula „POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO“, pod karticom „Nacionalne potpore“, u pregledniku „Odluke za nacionalne mjere“.

Preuzimanje odluka obvezno je u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET odnosno najkasnije do 21. lipnja 2023. godine.

Protiv Odluke se može podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u roku od petnaest dana od dana preuzimanja, a podnositelje koji se odluče uložiti ju upućuju da prilože kopiju one na koju se žale u svrhu brže obrade.

Upute za preuzimanje nalaze se na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!

Loading...