Olakšana isplata potpore svinjogojcima zbog afričke svinjske kuge

Dio korisnika izravnih potpora zbog pojave svinjske kuge nije u mogućnosti ispuniti preduvjete za isplatu potpora. Upravo zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede propisalo način postupanja i mogućnost isplate potpore korisnicima koji su u Jedinstvenom zahtjevu za potporu za 2023. godinu zatražili potporu za mjere/operacije i intervencije, koje obuhvaćaju uzgoj pojedinih kategorija svinja na područjima pod mjerama zaštite za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

Korisnici potpora neće morati predavati pojedinačne zahtjeve, već se priznavanje više sile i izvanrednih okolnosti horizontalno primjenjuje na sljedeće mjere/operacije i intervencije:

  • intervencija 32.08. PVP za krmne proteinske usjeve
  • intervencija 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja (crna slavonska svinja, turopoljska svinja i banijska šara svinja)
  • intervencija 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja (Dobrobit životinja u svinjogojstvu – kategorije: odbijena prasad, tovne svinje, krmače i nazimice)
  • mjera potpore za uzgoj rasplodnih krmača iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu
  • operacija 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Kako bi korisnici ostvarili pravo na potporu, potrebno je da u Jedinstvenom zahtjevu za potporu za 2023. godinu navedu da su pod mjerama zaštite u skladu s Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

Više informacija saznajte na stranicama Ruralnog razvoja.
Saznajte na koje se EU natječaje možete prijaviti pomoću EU Kalkulatora.

Loading...