Otvoreno je e-Savjetovanje za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

U e-Savjetovanja dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta produžen je rok do 31. prosinca 2024. godine do kojeg poljoprivrednik koji ima upisano poljoprivredno zemljište u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu, a koje nije u vlasništvu Republike Hrvatske, treba dostaviti dokaz o vlasništvu/posjedu ili dokaz da je pokrenuo postupak za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u protivnom će ono biti obrisano iz ARKOD sustava.

Prijedlogom se također omogućuje upis u ARKOD sustav parcela maslinika s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha. Time će se u ARKOD sustav moći upisati veliki broj jako malih površina maslinika koje su karakteristične za značajan dio poljoprivrednih gospodarstava na otocima i jadranskom dijelu Hrvatske koja se bave uzgojem maslina, kao što je omogućeno za male parcele pod staklenicima/plastenicima, vinogradima i iskrčenim vinogradima.

Također, prijedlogom se propisuje da Agencija za plaćanja može, prilikom promjena u ARKOD-u koje inicira poljoprivrednik te promjena koje inicira Agencija za plaćanja prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka i na temelju rezultata administrativne kontrole, zatražiti poljoprivrednika dostavu geotagiranih fotografija u svrhu dokazivanja prihvatljivosti ARKOD parcele ili kod promjene vrste uporabe već upisanog zemljišta.

Svoje komentare i prijedloge možete dati putem poveznice do 30. studenog 2023. godine.

Više informacija o navedenoj temi možete pronaći na stranicama Ruralnog razvoja.
Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...