Otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje

Do 31. kolovoza otvoreno je podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje.

Mjere u okviru Programa u sektoru stočarstva:

Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva

  • Podmjera 1.1. Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka
  • Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele
  • Podmjera 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

  • Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi
  • Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja

Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva

Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

Mjere u okviru Programa u sektoru biljne proizvodnje:

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja

Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe

Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET-a ili u podružnicama Agencije za plaćanja. Iznimno, podnositelji zahtjeva Mjere 6. koji nemaju pristup AGRONET-u podnose Zahtjev na obrascu ,,Zahtjev za potporu za Mjeru 6“.

Uz Zahtjev podnositelj prilaže popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima. Također, popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima).

U slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz potrebno je uz Zahtjev priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz svinja. Prihvatljivi dokaz je Međunarodni tovarni list (CMR) na kojem je jasno naznačen broj izvezenih grla te težina istih iz koje se može utvrditi da pripadaju u kategoriju tovnih svinja.

U slučaju dokazivanja prihvatljivosti grla peradi koja su isporučena u izvoz potrebno je uz Zahtjev priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju za izvoz peradi. Prihvatljivi dokaz je Međunarodni tovarni listu koji sadrži podatke o datumu i mjestu isporuke i Veterinarskom certifikatu za izvoz ili Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje za iznos iz kojeg je vidljiv broj kljunova i mjesto utovara kljunova proslijeđenih u izvoz/iznos na klanje u razdoblju od 1. travnja 2022. do 1. travnja 2023. godine.

U slučaju dokazivanja prihvatljivosti kljunova kokoši nesilica uz Zahtjev je potrebno priložiti i dostaviti popratnu dokumentaciju o provedenom cijepljenju kokoši nesilica protiv Newcastle bolesti u 2022. godini. Prihvatljivi dokaz iz stavka 10. ovog članka je Potvrda ovlaštene veterinarske organizacije ili registrirane veterinarske službe o provedenoj vakcinacija protiv Newcastle bolesti peradi u 2022 godini ili račun o provedenoj vakcinaciji protiv Newcastle bolesti u 2022. godini.

Više informacija o Programu potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Sve bitne informacije pratite na e-OPG-u!
Loading...